Strona główna > Zespół ds. Ekologii w UJ CM

Zespół ds. Ekologii w UJ CM

Zespół ds. Ekologii w UJ CM, powołany decyzją nr 22 i 23 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 10 sierpnia i 13 sierpnia 2021 roku, działa w składzie:

  1. dr hab. inż. Paweł Zagrodzki, prof. UJ – Wydział Farmaceutyczny UJ CM – przewodniczący;
  2. prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Pełnomocnik Rektora UJ ds. zastępowania Prorektora ds. CM;
  3. dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM;
  4. dr hab. Dorota Ciołczyk-Wierzbicka – Wydział Lekarski UJ CM;
  5. dr Jadwiga Helbin – Wydział Lekarski UJ CM;
  6. prof. dr hab. Paweł Zajdel – Wydział Farmaceutyczny UJ CM;
  7. dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek – Kierownik Sekcji Programów Międzynarodowych UJ CM.