Nasza misja

„Ekologia w Collegium Medicum UJ dla społeczeństwa XXI wieku”

 

Szanowni Państwo,

Mamy szczególną okazję i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w pracach Zespołu ds. Ekologii w Collegium Medicum UJ. Zatrudnieni w tej uczelni, czujemy się odpowiedzialni za naszą część biosfery, tu, w królewskim grodzie nad Wisłą – wiedząc przy tym, jak bardzo złożonym systemem ekologicznym jest Ziemia, jak bardzo wzajemnie wpływamy na dobrostan innych ludzi, zamieszkujących nawet daleko od nas. Negatywne skutki globalnego ocieplenia i skażenia środowiska przyrodniczego, poparte niezaprzeczalnymi dowodami, nie pozostawiają złudzeń, że nadszedł czas szybkiego stawiania diagnoz i szukania terapii na miarę aktualnego stanu wiedzy i dostępności odpowiednich środków technicznych.

Gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania innowacyjnych i ciekawych pomysłów, merytorycznie związanych z aktywną ochroną środowiska – zarówno ogólnych jak i szczegółowych, uwzględniających specyfikę Collegium Medicum. Niech forum otwarte przez Zespół ds. ekologii w UJ CM będzie wielowymiarową przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami i osobami zaangażowanymi w ratowanie planety, pomostem między tradycją a wyzwaniami przyszłości, mocnym impulsem stymulującym do prowadzenia działań proekologicznych – na naszej uczelni i w naszym regionie! Konkretnych, przemyślanych, adekwatnych do powagi sytuacji, i realistycznych. Taka idea jest motywem przewodnim naszego zaangażowania w tej dziedzinie.

Tematyka prac Zespołu obejmuje wszelkie zagadnienia związane z ekologią, między innymi: uruchomienie alternatywnych źródeł energii zasilających budynki Collegium Medicum UJ, korektę wydatków energetycznych generowanych przez te budynki, wymianę sprzętu na bardziej energooszczędny, implementację zasad tzw. zielonej chemii do praktyki badawczej i dydaktycznej, ustalenie „złotych standardów utylizacji” odpadów różnego rodzaju (chemicznych i medycznych), zachęcenie pracowników naukowych i studentów (także szkół doktorskich) do tworzenia projektów zapewniających zrównoważony rozwój uczelni, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce proekologicznej, podjęcie interdyscyplinarnych badań na styku ekologii i medycyny, organizację terenów zielonych na terenie Kampusu UJ CM.


 

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej pojawiać się będą informacje dotyczące: (i) rozwijania różnorodnych narzędzi w UJ CM dla innowacji w dziedzinie ekologii, (ii) nagród i certyfikatów dla najlepszych grup działających w tym zakresie, (iii) konkursów i stypendiów związanych
z ekologią. Prosimy obserwować tę stronę uważnie.

Prosimy również o przekazanie wiadomości o naszych pracach osobom zainteresowanym, a zwłaszcza – młodym badaczom i studentom.

Liczymy na Państwa wsparcie w realizacji scenariusza, który będzie przyjazny dla uczelni, środowiska i klimatu.

 

Dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ 
Przewodniczący Zespołu
ds. Ekologii w UJ CM

Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Pełnomocnik Rektora UJ ds.
zastępowania Prorektora ds. CM