Strona główna > Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy

Planowane zmiany zależeć będą od Ciebie!
Chcemy poznać Twoje pomysły i opinie.
Jak powinien wyglądać ekologicznie zrównoważony rozwój UJ CM?
Co musi się zmienić?
Czy widziałeś przykład zrównoważonego rozwoju innych uniwersytetów, który, Twoim zdaniem, powinniśmy wdrożyć?
Jakie projekty chciałbyś zobaczyć w ramach programów szkoleniowych dla pracowników?
Jakie projekty chciałbyś zobaczyć w ramach programów dydaktycznych dla studentów?
Jak możemy sprawdzać i weryfikować realizację projektów oraz programów, tak aby strategia zrównoważonego rozwoju zakończyła się sukcesem?

Pomysły, opinie, komentarze, uwagi – prosimy przesyłać na adres: zielonecollegium@uj.edu.pl