Strona główna > Bioróżnorodność/Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Bioróżnorodność/Zrównoważone wykorzystanie zasobów

Nasadzenia drzew i krzewów, tworzenie kompozycji zieleni w dużych donicach i kwietnikach, tzw. „zielonych wysp”; zastosowanie gatunków drzew i krzewów, które nie wywołują alergii, nie powodują zagrożenia dla kierowców, są odporne na choroby w warunkach miejskich i łatwe w utrzymaniu.

Współpraca z firmami cateringowymi oraz świadczącymi usługi na terenie UJ CM, które najlepiej dbają o optymalne wykorzystanie żywności i zapobieganie jej marnotrawieniu; kompostowanie resztek żywności.

Ograniczenie zakupu jednorazowych opakowań dla środków spożywczych.

Ustalenie „złotych standardów utylizacji” odpadów różnego rodzaju [chemicznych i biomedycznych] powstających w laboratoriach i jednostkach medycznych UJ CM.

Opracowanie listy odpowiedzialnych dostawców oferujących artykuły i materiały przyjazne dla środowiska, tak aby wspomóc pracowników w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów.

Ponowne wykorzystanie mebli i „recycling mebli”.