Strona główna > Aktualności

Aktualności


Pierwsze wyniki ankiety nt. strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030, przeprowadzonej w dniach 8-22 maja 2023 r.

Podziękowania Rady Klimatycznej UJ

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w internetowej ankiecie dotyczącej propozycji „Strategii klimatyczno-ekologicznej UJ 2030”, którą przygotowała Rada Klimatyczna UJ. Podzieliliście się Państwo z nami swoimi opiniami, doświadczeniem i wiedzą, która jest podstawą do planowania cieszących się zrozumieniem i poparciem wspólnoty działań zmierzających do tworzenia Uczelni w jak najmniejszym stopniu szkodliwej dla przyrody i klimatu. Dzielimy się z Państwem wstępnym opracowaniem ilościowych wyników ankiety. w imieniu swoim oraz koleżanek […]

Seminarium „Zielona Chemia w UJ CM”

W środę 18 stycznia br. na Wydziale Farmaceutycznym odbyło się seminarium pt. „Zielona Chemia w UJ CM”   Wystąpienia: Paweł Zagrodzki: Prolegomena do problematyki Zielonej Chemii. Paweł M. Nowak: Zielona, a może biała chemia analityczna – jak wdrożyć ideę zrównoważonego rozwoju do laboratorium. Renata Wietecha-Posłuszny: Zrównoważone podejście w opracowaniu metod przygotowania materiału biologicznego w analizie toksykologiczno-sądowej i klinicznej. Vittorio Canale: Przyjazne dla środowiska metody syntezy organicznej: chemia […]

Grudniowe posiedzenie Zespołu

Zebranie Zespołu odbyło się 14 grudnia 2022 r. Jako osoby zaproszone w zebraniu uczestniczyli: Pani mgr inż. Małgorzata Trębacz-Piotrowska (Pełnomocnik Prorektora UJ CM  ds. realizacji inwestycji w UJ CM) oraz Panowie Andrzej Gołda i Wojciech Grzebinoga (z Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM). Głównym wątkiem dyskusji były nowe możliwości dofinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na niektórych budynkach należących do UJ CM, zarówno już istniejących, jak i dopiero planowanych do wykonania. Omówiono także […]

Czerwcowe posiedzenie Zespołu

Kolejne zebranie Zespołu odbyło się  1 czerwca 2022 r. W zebraniu brała udział jako osoba zaproszona Pani mgr Aleksandra Walocha z Sekcji Administrowania Nieruchomościami (Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM), która udzieliła Zespołowi szczegółowych informacji dotyczących gospodarki odpadami na terenie UJ CM. Nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie, ani sytuacji, które wymagałyby podjęcia działań interwencyjnych przez nasz Zespół. Dyskutowano także nad sposobami znalezienia źródeł finansowania zaplanowanych przez nas […]